Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

cappaque
13:10
4052 0f70
cappaque
13:06
cappaque
13:05
4871 bb0d
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
cappaque
13:00
4027 7cf2 500
Reposted fromGIFer GIFer viatobecontinued tobecontinued
cappaque
13:00
cappaque
12:59
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vialittlemouse littlemouse
cappaque
12:50
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
cappaque
12:48
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viatobecontinued tobecontinued
cappaque
12:48
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viatobecontinued tobecontinued
cappaque
12:48
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
cappaque
12:23
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
cappaque
12:06
The beast wears Ray-Ban
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viathedogs thedogs
cappaque
12:02

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove via100suns 100suns
cappaque
12:01
cappaque
11:57
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viagdziejestola gdziejestola
cappaque
10:48
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viagdziejestola gdziejestola
cappaque
10:48
Najbardziej irytująca rzecz, jaką możesz zrobić w kłótni, to powiedzieć komuś prawdę.
— Eshkol Nevo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
10:47
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viamefir mefir
cappaque
10:43
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawelovekate welovekate
cappaque
10:42
9145 fc28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl