Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

cappaque
06:34
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
cappaque
06:33
2166 52e2
Reposted frompesy pesy viahope hope
cappaque
06:33
Reposted fromskrzacik skrzacik viahope hope
cappaque
06:31
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz
cappaque
06:30
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
cappaque
06:29
2807 0aea
06:29
7299 eeac 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialottee lottee
cappaque
06:28

Nie mam ochoty na rozmowy, lecz pomilczałbym z kimś, posiedział w ciszy...

Sama obecność wypełnia przestrzeń, nikt nie lubi być całkiem sam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola

June 26 2017

cappaque
13:11
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
cappaque
13:11
1277 ca7b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialovemeplease lovemeplease
cappaque
13:10
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
cappaque
06:51
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viahope hope
cappaque
06:50

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viahope hope

June 22 2017

cappaque
12:39
9801 0959 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

June 21 2017

cappaque
12:00
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
11:59
1754 47c6
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaalmostlover almostlover
cappaque
11:54
cappaque
11:53
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaalmostlover almostlover
cappaque
11:53
Poza tym lepszy jest ubogi rozrzutnik niż bogaty skąpiec. Z ubogim rozrzutnikiem jest się raz na wozie, raz pod wozem, jak z dobrym szoferem, a z bogatym skąpcem życie wspólne jest dla kobiety jednym wstydem. Daje w hotelach tak małe napiwki, że portier, przyjrzawszy się własnej dłoni wzrusza ramionami. Przed gośćmi chowa papierosy, kwestionuje swoją przegraną w karty i sprawdza brydżowe rachunki, a wieczorem pyta się żony, co zrobiła z dwudziestoma złotymi, które jej rano dał "na przyjemności".
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viaalmostlover almostlover
cappaque
11:52
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
Reposted fromlabellavita labellavita viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl