Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

cappaque
12:39
9801 0959 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

June 21 2017

cappaque
12:00
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
11:59
1754 47c6
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaalmostlover almostlover
cappaque
11:54
cappaque
11:53
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaalmostlover almostlover
cappaque
11:53
Poza tym lepszy jest ubogi rozrzutnik niż bogaty skąpiec. Z ubogim rozrzutnikiem jest się raz na wozie, raz pod wozem, jak z dobrym szoferem, a z bogatym skąpcem życie wspólne jest dla kobiety jednym wstydem. Daje w hotelach tak małe napiwki, że portier, przyjrzawszy się własnej dłoni wzrusza ramionami. Przed gośćmi chowa papierosy, kwestionuje swoją przegraną w karty i sprawdza brydżowe rachunki, a wieczorem pyta się żony, co zrobiła z dwudziestoma złotymi, które jej rano dał "na przyjemności".
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viaalmostlover almostlover
cappaque
11:52
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
Reposted fromlabellavita labellavita viaalmostlover almostlover
cappaque
11:51
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viatobecontinued tobecontinued
cappaque
11:48
3627 b1f0 500
cappaque
11:45
cappaque
11:42
4011 4349 500
Fatality.
Reposted fromulepszaj ulepszaj viagdziejestola gdziejestola
cappaque
11:42
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viagdziejestola gdziejestola
11:41
6141 f13f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadontaskmewhy dontaskmewhy
cappaque
11:38
1768 98cb
cappaque
11:37
8844 dadc 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viatobecontinued tobecontinued
cappaque
11:28
 Może i od palenia papierosów się umiera.  Może  Ale dzięki nim da się żyć.
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viacytaty cytaty
cappaque
11:27
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viagdziejestola gdziejestola
cappaque
11:27
6516 9cea 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialottee lottee
cappaque
11:26
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
cappaque
11:25
"Nie boi się być inna, dlatego nie będzie laską na telefon ani perłą na długim sznurze pereł. Nie będzie męska usypianką ani tancerką erotyczną. Nie będzie się bała przekroczyć trzydziestki ani czterdziestki. W każdym wieku ta kobieta będzie się czuła jak wygrana na loterii."
— Sherry Argov
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl