Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2019

cappaque
18:00
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
cappaque
18:00
4425 cc7f 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
cappaque
17:52
9887 7ed5
Reposted fromtichga tichga viatobecontinued tobecontinued
cappaque
17:52
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viawszystkodupa wszystkodupa
cappaque
17:50
6274 2669 500
Reposted fromkrzywda krzywda viawszystkodupa wszystkodupa
cappaque
17:39
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawszystkodupa wszystkodupa
cappaque
17:38
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

June 09 2019

cappaque
13:29
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
08:21
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
cappaque
08:20
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
cappaque
08:19
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
cappaque
08:18
Człowiek się nie zmienia, tylko uczy się żyć z samym sobą. To jest najtrudniejsze.
— 'Ta książka zmieni twoje życie'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vianayantara nayantara
cappaque
07:58
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
cappaque
07:58
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
cappaque
07:57
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viatobecontinued tobecontinued
07:56
cappaque
07:55

May 23 2019

cappaque
18:21
7888 86c8 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viamikmikmik mikmikmik

May 01 2019

cappaque
15:53
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
15:52
6288 4472
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl