Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

cappaque
12:00
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viaohshit ohshit
cappaque
11:57
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze viatobecontinued tobecontinued
cappaque
11:55
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viacytaty cytaty

February 20 2017

cappaque
20:50
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości.
cappaque
20:50
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatakemetoheaven takemetoheaven
cappaque
20:46
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viatakemetoheaven takemetoheaven
cappaque
20:33
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
cappaque
20:32
Właśnie wstawiłam pranie i coś mi podpowiada, że sama się też dziś wstawię.
cappaque
20:30
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś.
— Regina Brett
cappaque
20:29
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
cappaque
20:27
Potrafię kochać Cię, jak nigdy nikt,
A później ubrać się i wyjść, i nic
— nie odzywać się i pić .
Reposted fromzenibyja zenibyja viatakemetoheaven takemetoheaven
cappaque
20:24
Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać. (...)
— L. M. Montgomery
cappaque
20:23
cappaque
20:22
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viatakemetoheaven takemetoheaven
cappaque
20:22
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viatakemetoheaven takemetoheaven
cappaque
20:22
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
cappaque
20:20
Be like snow. Cold but beautiful.
— Lana del Rey
cappaque
20:20
2734 2f9c
cappaque
20:16
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viatakemetoheaven takemetoheaven
cappaque
20:15
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viatakemetoheaven takemetoheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl