Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

cappaque
09:43
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viakochajmnie kochajmnie
cappaque
08:21
6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarisky risky

October 19 2019

19:24
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
cappaque
19:21
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
cappaque
19:21
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawetryagain wetryagain
cappaque
19:21

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaarrives arrives
cappaque
19:17
3906 07c3 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafoodforsoul foodforsoul
cappaque
19:14
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaSmerfMaruda SmerfMaruda
cappaque
19:11
To przerażające jak bardzo i zachłannie ufamy snom czy gwiazdom, a jak rzadko i lakonicznie polegamy na własnym sercu.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
cappaque
19:11
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprecelka precelka

October 08 2019

cappaque
17:07
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 

September 26 2019

cappaque
17:46
0695 2c80 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafoodforsoul foodforsoul
cappaque
17:43
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment

September 11 2019

cappaque
22:14
Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
cappaque
21:03
Może nie umiem być już ani trochę lepszy.
— Pezet-Widzę jej obraz
Reposted frompastelowe pastelowe vialivhanna livhanna
cappaque
21:03
4504 7980 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialivhanna livhanna

September 02 2019

19:53
0940 8427
cappaque
19:27
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viawetryagain wetryagain
cappaque
19:27
o tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka...
— fckn tru

August 30 2019

cappaque
15:25
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl