Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

cappaque
13:50
5326 7fb5 500
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
cappaque
13:48
0354 311a 500
Reposted frommakle makle viatobecontinued tobecontinued

March 12 2018

cappaque
14:02
cappaque
14:01
4520 7d85
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
cappaque
13:59
6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi viawszystkodupa wszystkodupa

March 09 2018

cappaque
13:13
4123 11c2
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarfmarf marfmarf
cappaque
12:50
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina vianayantara nayantara
12:16

chcę kogoś kto nie będzie się bał pisać pierwszy po kłótni, że tęskni i nie chce żyć beze mnie

March 08 2018

cappaque
11:22
7747 17b3
Reposted fromloveandsex loveandsex viamarfmarf marfmarf
cappaque
11:21
9456 5d25 500
Reposted frommesoute mesoute viawszystkodupa wszystkodupa
cappaque
11:19
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz
Reposted frommefir mefir vianayantara nayantara
cappaque
11:17
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianayantara nayantara
cappaque
11:08
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viagdziejestola gdziejestola

March 02 2018

cappaque
14:49
cappaque
14:46
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlemouse littlemouse
cappaque
14:42
Nie wiem, jak inni, ale ja widzę różnicę między "nie chcę, mam dziewczynę" a "nie mogę, mam dziewczynę".
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagainnagain againnagain
cappaque
14:32
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaagainnagain againnagain
cappaque
14:29
4629 e46b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
14:21
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa vialulka lulka
cappaque
14:15
8137 6af1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl